Water audit

Onze geïntegreerde wateraudit helpt u geld te besparen op waterverbruik, water te besparen en het effect op het milieu te minimaliseren.

UW WATER AUDIT

zo doen we het, stap voor stap

#1

We beginnen met het samenstellen van concrete doelen en afspraken, om zo de juiste focus te krijgen.

#2

De hele site wordt gescreend en het productieproces wordt grondig bestudeerd om al het watergebruik in kaart te brengen.

#3

Na het verzamelen en analyseren van de gegevens wordt een gedetailleerde waterbalans opgesteld die wordt weergegeven met behulp van verschillende visualisatietools, van een eenvoudige visualisatie tot een zeer persoonlijk dashboard. Hierdoor kunt u het waterverbruik continu monitoren en de vastgestelde besparingen volgen.

#4

Op basis van deze gedetailleerde waterbalans identificeren we specifieke waterbesparende maatregelen binnen uw organisatie.

#5

Na een zorgvuldige afweging van alle opties en hun economische haalbaarheid wordt een uitvoeringsplan opgesteld op basis van uw waterbesparingspotentieel. We nemen het plan zorgvuldig met u door en stemmen de benodigde uitvoeringen af.

#6

Onze waterexperts bieden altijd de best mogelijke oplossing om uw watergebruik te optimaliseren door middel van geïntegreerd waterbeheer.

VLAIO waterscan
voor het MKB

Introductie

Water Experts werd als een van de erkende bureaus aangesteld door VLAIO voor het uitvoeren van de waterscans bij KMO’s. Dit project beslaat waterscans bij Vlaamse KMO’s, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Dit met het doel om KMO’s te helpen om over te gaan richting meer duurzaam en efficiënt waterbeheer. Dit project is een 3-jarig project, dat startte in januari 2023 en loopt tot en met december 2025.

De aanpak

Water Experts steunt de KMO’s van begin tot einde in het proces. Dit begint bij het informeren van de KMO’s voorafgaand aan de aanvraag, over het uitvoeren van de benodigde administratie. Vervolgens vraagt Water Experts de benodigde documentatie aan bij de deelnemende KMO, en plant een moment in waarop een expert op de site
langskomt voor een rondgang. Op basis van alle vergaarde informatie brengt de expert die de scan uitvoert de huidige situatie in kaart, om vandaaruit opportuniteiten voor verbetering doormiddel van besparing, alternatieve waterbronnen of hergebruik te identificeren. Dit resulteert in een uitgebreid en kwalitatief rapport dat enerzijds de
huidige situatie beschrijft en visualiseert, en daarnaast ook een oplijsting van de geïdentificeerde optimalisatie mogelijkheden. Na afronden van de waterscan, en het overhandigen van het rapport, zal Water Experts dit verder opvolgen om te verzekeren dat de KMO dit rapport goed ontvangen heeft, en bijstaan in verdere stappen indien
gewenst

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram