HOE ALGIST BRUGGEMAN ZICH VOORBEREIDT OP TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN MET EEN MASTER WATERMANAGEMENTPLAN

DE KLANT

Algist Bruggeman is een toonaangevende producent van bakkersgist die streeft naar een duurzame bedrijfsvoering en productiezekerheid. De productie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van water en de belangrijkste bron van water, namelijk grondwater, staat in de toekomst onder druk qua beschikbaarheid. Om voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen, hebben Algist Bruggeman en Water Experts alternatieve waterbronnen onderzocht en een masterplan voor waterbeheer opgesteld.

INTRODUCTIE

Algist Bruggeman is een toonaangevende producent van bakkersgist die werkt volgens de waarden passie, respect, uitmuntendheid & verantwoordelijkheid. De uitgebreide productkennis en procesbeheersing resulteert in kwalitatieve producten, met focus op duurzame werking en productiezekerheid.

DE UITDAGING

De productie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van water, waardoor water een zeer waardevolle hulpbron is. Al jaren werkt Algist Bruggeman samen met academici en experts om de impact op het lokale waterecosysteem te minimaliseren. Momenteel is de belangrijkste bron van water, namelijk grondwater, schaars en Algist wil onderzoeken hoe ze hun voetafdruk kunnen verkleinen zonder aan kwaliteit in te boeten.

DE OPLOSSING

Om deze uitdaging op te lossen, was een toekomstbestendig waterbeheerplan nodig, waardoor Algist Bruggeman kan vertrouwen op meer dan één waterbron en altijd productiezekerheid heeft.

Stap 1: Evaluatie uitgangssituatie

Er is een stapsgewijze aanpak gevolgd, waarbij is uitgegaan van een gedegen onderzoek van de uitgangssituatie, waarbij de belangrijkste waterbron grondwater was met een beperkte hoeveelheid leidingwater. Alle waterstromen en -kwaliteiten zijn tot in detail bepaald om grondig inzicht te krijgen in de waterhuishouding. Potentiële alternatieve waterbronnen werden geïdentificeerd:

Regenwater was slechts een zeer kleine fractie van het totale watergebruik, waardoor het minder relevant was.
Rivierwater was een optie. Fluctuaties in zoutgehalte, boottransport,… waren factoren om rekening mee te houden.
Het afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie was een levensvatbare zoetwaterbron, stabiel in kwaliteit.

Stap 2: Technologie selectie

Alle mogelijke technologieën en combinaties werden geëvalueerd om de beschikbare waterbronnen te behandelen tot de vereiste drinkwaterkwaliteit. Als voedingsbedrijf moet altijd worden voldaan aan de drinkwaternormen voor het proceswater. Voor- en nadelen van elke combinatie, samen met praktische en technische perspectieven, werden overwogen. Samen met Algist Bruggeman is een keuze gemaakt voor de technologie die het meest toepasbaar is op hun situatie. Er werd ook overwogen om één gecentraliseerde zuiveringsinstallatie te installeren die alle waterbronnen kan bestrijken om proceswater van voldoende kwaliteit te genereren.

Een gedetailleerde studie werd uitgevoerd om een combinatie van ultrafiltratie en omgekeerde osmose te installeren, waarbij de ultrafiltratie kan verschuiven tussen grondwater en effluentwater om flexibiliteit mogelijk te maken. Ultrafiltratie was voldoende om grondwater te behandelen (getest & bevestigd in een proefinstallatie) en omgekeerde osmose nadat ultrafiltratie nodig was voor hergebruik van het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Voorbehandeling was niet nodig omdat het effluentwater al van voldoende kwaliteit was om ultrafiltratie toe te passen. In het geval dat nabehandeling met actieve kool nodig zou zijn, werd een verbinding voorzien om een eenvoudige installatie mogelijk te maken. Desinfectie vindt plaats in het laatste buffervat voordat het als proceswater wordt aangebracht. In het geval dat rivierwater ook in de toekomst zou worden gebruikt, zou de omgekeerde osmose kunnen worden ontworpen om het ergste zoutgehalte van het rivierwater aan te kunnen om extra flexibiliteit mogelijk te maken.

 

Stap 3: Vraag en aanbod – Meten is weten!

De waterbalans werd in detail bestudeerd om de stroomsnelheden en variabiliteit in stroomsnelheden te kennen. Dit is belangrijk om het aanbod van water en de vraag naar proceswater op elkaar af te stemmen. Dit maakte het mogelijk om de buffervolumes en de behandelingsinstallatie goed te ontwerpen (figuur 1).

 

Figure 1: Voorbeeld van het afstemmen van vraag en aanbod om de capaciteit van de behandelingsinstallatie en de grootte van de buffertank te ontwerpen.

Stap 4: Basisontwerp

De potentiële behandelingsinstallatie is ontworpen door Water Experts, rekening houdend met vele aspecten zoals debieten, grootte, operationele druk, chemisch gebruik (voor coagulatie, membraanreiniging, antiscalanten,...) behoefte aan terugspoeling, elektriciteitsverbruik, intermediaire buffertanks, terugwinningen van membraantechnologieën, soorten membranen, operationele omstandigheden,...

Dit uitgebreide basisontwerp zorgde ervoor dat de installatie van de vereiste kwaliteit zou zijn, zowel in ontwerp als in toekomstige werking.

Stap 5: Economische beoordeling

Verschillende scenario's werden geselecteerd om de kosten te evalueren, op basis van het basisontwerp en rekening houdend met zowel de investeringskosten als de operationele kosten. In de economische beoordeling is ook rekening gehouden met kostenbesparingen in verband met een lagere onttrekking van grondwater en andere potentiële besparingen in verband met hergebruik van water.

Natuurlijk was hergebruik van effluentwater in vergelijking met grondwater duurder. Het waarborgen van productiecapaciteit door flexibel gebruik van alternatieve waterbronnen is echter soms belangrijker dan de extra kosten in verband met het gebruik van een alternatieve waterbron. Dankzij de uitgebreide scenario-analyse was het mogelijk om het scenario te selecteren dat de kosten voor Algist Bruggeman minimaliseerde en tegelijkertijd de waterbeschikbaarheid optimaliseerde.

Stap 6: Impactanalyse van concentraat

Parallel aan andere stappen is de impactanalyse van het verkregen concentraat van het grootste belang. Hergebruik van afvalwater concentreert de vervuiling in een kleinere stroom afvalwater die in het kanaal moet worden geloosd. Water Experts voerden de impactanalyse uit, die positief werd geëvalueerd door de regelgevende instantie.

HET RESULTAAT

Dit toekomstbestendige masterplan voor waterbeheer ontzorgt Algist Bruggeman van de toekomstige uitdagingen die voor ons liggen. Ze zijn voorbereid en kunnen genieten van productiezekerheid door flexibel gebruik van alternatieve waterbronnen en betrouwbare behandelingstechnologie voor drinkwaterkwaliteit.

De begeleiding van Water Experts zorgde voor een kwalitatief eindresultaat en duidelijke stappen richting implementatie.

GELEVERDE DIENSTEN

Afvalwaterzuivering

Ontwerp of optimaliseer een afvalwaterzuiveringsinstallatie

COMPLEXE WATERUITDAGINGEN

Uitdaging aangenomen!

Water 
audit

Begin met water & geld te besparen dankzij een audit
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram