Hoe Montea drinkwater maakt uit regenwater en zelfvoorziend wordt voor haar nieuwe ontwikkeling in Lummen

DE KLANT

Montea is van plan om onder de noemer “Lummen Carbon free” een CO2-vrij gebouw te ontwikkelen voor logistieke activiteiten in België. Naast CO2-neutraliteit heeft water ook een grote duurzaamheidsfocus. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt voor toiletspoeling en reinigingsdoeleinden en zal ook verder worden opgewaardeerd naar drinkwaterkwaliteit voor douches, keukens, badkamergootstenen en andere drinkwaterdoeleinden. De locatie wordt onafhankelijk van het drinkwaternetwerk. Water Experts heeft hiervoor de haalbaarheidsstudie uitgevoerd en zal advies geven en begeleiding bij de verdere stappen richting implementatie.

INLEIDING

Montea plant om onder de naam “Lummen Carbon free” een CO2-vrij gebouw te ontwikkelen voor logistieke activiteiten in België. Dit project van ca. 30 000 m² zal op een strategische locatie nabij het knooppunt van Lummen worden gerealiseerd. Aangezien duurzaamheid één van de belangrijkste kenmerken in deze ontwikkeling is, zal regenwater optimaal worden opgevangen, hergebruikt en geïnfiltreerd.

De uitdaging

Montea werkte samen met Water Experts om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar hergebruik van regenwater voor drinkwaterdoeleinden. Hiervoor is een regenwateronderzoek uitgevoerd om

  • Het vermogen van het opvangen van regenwater te beoordelen
  • De vraag naar water in het gebouw te schatten
  • De vereiste buffergrootte te bepalen om onafhankelijk te zijn van het net en uitsluitend afhankelijk te zijn van regenwater voor toevoer
  • Voor goede praktijken te zorgen voor het opvangen en hergebruiken van regenwater
  • Het ontwerpen van de installatie voor drinkwaterproductie
  • Een economische analyse van de drinkwaterproductie uit regenwater te maken

DE OPLOSSING

Omdat het gebouw een logistieke bestemming heeft, is het dakoppervlak groot en is de opvangcapaciteit voor regenwater ruim voldoende om het verwachte waterverbruik ter plaatse te dekken. Hierdoor zijn de hemelwaterbuffergrootte en de infiltratiebehoefte goed gedimensioneerd

Good practices voor het opvangen van regenwater waren onder meer bronmaatregelen zoals voorfilters, bladvangers, goede instroom in de regenwaterbuffertank en adequate reinigingsprotocollen voor de regenwatertank.

Le traitement en bout de ligne à des fins de réutilisation telles que le nettoyage et la chasse d'eau des toilettes comprenait un tuyau d'admission flottant et une filtration grossière et fine, suivi de charbon actif pour avoir une eau de qualité suffisante.

Voor de drinkwaterproductie is een installatie ontworpen op basis van een multi-barrier principe om de drinkwaterkwaliteit altijd te waarborgen. Dit omvatte grove deeltjesfiltratie, zandfiltratie , actieve kool, ultrafiltratie en LED-UV voor einddesinfectie Afhankelijk van kwaliteit en aanwezigheid van potentieel schadelijke ionen, zou ook een ionenuitwisseling en remineralisatie kunnen worden toegepast. Het geschatte verbruik van drinkwater was ongeveer 5 m³ per dag.

Na het ontwerp van de drinkwaterinstallatie is in een voorlopige economische beoordeling de potentiële besparing van leidingwater vergeleken met de investerings- en exploitatiekosten van de zuiveringsinstallatie. Rekening houdend met de besparingen op leidingwater, meer bepaald de drinkwatercomponent van de waterrekening in dit geval (€ 1,8 m-3), de investeringskost, de operationele kost en rekening houdend met de inflatie, werd het investeringsrendement geschat op ongeveer 16- 17 jaren.

CONCLUSIE

Voor de nieuwbouw van Montea in Lummen is het haalbaar om zelfvoorzienend te zijn qua watervoorziening omwille van het grote dakoppervlak tov het verwachte waterverbruik. Het maken van drinkwater uit regenwater is technologisch haalbaar. Voor relatief kleinschalig verbruik (5 m³ per dag) werd het investeringsrendement echter voorlopig geschat op ongeveer 16-17 jaar.

Dit relatief lange investeringsrendement is vooral te wijten aan de early adopter-fase van decentrale drinkwaterproductie, de relatief kleinschalige drinkwaterconsumptie en de lage kosten van drinkwater uit het centrale net. Op termijn, terwijl de markt van decentrale drinkwaterproductie volwassen wordt en technologie geoptimaliseerd en op schaal geproduceerd wordt, zullen de kosten dalen en zal de haalbaarheid ten opzichte van drinkwater uit het centrale net toenemen.

In stedelijke gebieden zou drinkwater uit het net de economische keuze zijn, terwijl decentrale drinkwaterproductie meer een economisch alternatief is waar het centrale netwerk niet reikt of in buitenwijken waar de druk en kwaliteit een grotere uitdaging vormen. Decentrale productie van drinkwater is een duurzame keuze omdat water meer lokaal wordt vastgehouden en gebruikt, wat de algehele druk op onze watersystemen verlaagt.

GELEVERDE DIENSTEN

REGENWATERSTUDIES

Ontdek hoe je circulair watergebruik realiseert

Complex water challenges

Uitdaging aanvaard!

Water 
audit

Begin water & geld te besparen
met een audit
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram