Duurzaam waterbeheer in vastgoed

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 20% van het waterverbruik, hetgeen het belang van duurzaam waterbeheer in de vastgoedsector aantoont.

Water Experts kan u helpen uw waterverbruik in bestaande en toekomstige gebouwen te verlagen.

Begin met water besparen.

Water audit
voor bestaande gebouwen

Door een wateraudit uit te voeren op uw bestaande gebouwen kan uw waterverbruik worden gemonitord, kunnen quick win mogelijkheden om water te besparen worden opgespoord en vastgelegd in een uitvoeringsplan.
Ons onafhankelijk advies kan het waterverbruik in uw portefeuille verlagen.

waterbeheerplan
nieuwe gebouwen

Voor nieuwbouw kan Water Experts vanaf de ontwerpfase helpen bij het implementeren van duurzaam waterbeheer. Onze experts kunnen:

De mogelijkheden van regenwateropvang, -hergebruik en -infiltratie bestuderen
Een watermonitoringplan opstellen om tijdig uw waterverbruik nauwkeurig te controleren en uw watergebruik continu te verbeteren.
Waterbesparende maatregelen opstellen voor op de technische installaties, bijvoorbeeld waterbesparende beluchters voor waterkranen, waterbesparende douchekoppen, toiletten...
Bestudeer het technische en economische potentieel van hergebruik van grijs en zwart water.
Adviseer communicatie middelen om duurzaam waterbeheer te promoten bij alle belanghebbenden van het gebouw.

Al deze factoren kunnen worden opgesteld in integraal waterbeheer voor het gebouw, waarvan de uitvoering kan worden gecoördineerd door Water Experts.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram