HOE AG REAL ESTATE DUURZAAM WATERBEHEER IN ZIJN GEBOUWEN IMPLEMENTEERDE

DE KLANT

AG Real Estate is de vastgoeddochter van AG Insurance en de vastgoedadviseur van Ageas. Zij streven ernaar om als geïntegreerde operator een gediversifieerde activaportefeuille op een optimale en duurzame manier te beheren. AG Real Estate is actief in België, Frankrijk, Luxemburg en geselecteerde Europese markten, zowel als investeerder als ontwikkelaar in het belang van hun klanten en partners.

INTRODUCTIE

AG Real Estate heeft zich ten doel gesteld om hun vermogen op een duurzamere manier te beheren. Het verminderen van het verbruik van zowel water als energie zal resulteren in een verminderde impact op ons milieu en onze watervoorraden.

DE UITDAGING

Het waterverbruik in gebouwen is goed voor een aanzienlijk deel van het totale waterverbruik in samenlevingen. Een specifiek waterbeheerplan kan de impact van vastgoed op de waterkringloop verminderen en AG Real Estate is ambitieus om hierin een voortrekkersrol te spelen. In een eerste stap zullen technische interventies om het waterverbruik in gebouwen te verminderen de basis vormen voor toekomstige reducties. Dergelijke maatregelen zijn echter vaak onvoldoende om de duurzaamheid en de positieve impact op het milieu van vastgoedbedrijven drastisch te vergroten. Uit de ervaring die Water Experts hebben opgedaan, is communicatie naar alle stakeholders essentieel om een beweging naar een duurzamere waterkringloop te creëren. Het combineren van deskundige technische kennis en effectieve communicatie is de sleutel tot het bevorderen van duurzaam waterbeheer in onroerend goed.

DE OPLOSSING

BOSAQ helpt AG Real Estate om echte Waterhelden te worden. We zijn erop gebrand om het waterverbruik in de activa van AG Real Estate te verminderen, zowel door technische oplossingen aan te bieden als door het creëren van bewustzijn bij de huurders van de gebouwen om hen aan te moedigen water te besparen.

Aan de basis van het duurzaam waterbeheerplan ligt het verzamelen van kwalitatieve data en benchmarking, waarna waterbesparende maatregelen technisch en economisch worden gedetecteerd en geëvalueerd. Deze eerste stap zal het ware potentieel onthullen om het water op een economisch haalbare manier te verlagen.

AG Real Estate zet de eerste stap naar meer duurzaamheid binnen hun gebouwen, maar ze kunnen het niet alleen. Samen met al hun huurders zullen zij ernaar streven om echte 'Waterhelden' te zijn. Na het scannen van het potentieel worden de implementaties uitgevoerd, gecoördineerd door Water Experts. Er is een sterke en boeiende communicatiecampagne nodig om alle belanghebbenden erbij te betrekken en de waterbesparende maatregelen te versterken.

HET RESULTAAT

AG Real Estate zal het waterverbruik in zijn activa tegen 2025 met 30% verminderen en zal een duurzaam imago verkrijgen door onze communicatie-inspanningen. Een duurzaam imago heeft een positief effect op de branding van werkgevers en bedrijven, waardoor AG Real Estate een concurrentievoordeel heeft.

Uit de uitgebreide audits bleek dat het waterverbruik zeer verdeeld was over de gebouwen, waarbij sommige gebouwen veel meer water verbruikten dan gemiddeld, terwijl andere uitzonderlijk goed presteerden. De resultaten bewezen dat elk gebouw anders is en zijn eigen watergebruikskenmerken heeft. Koeltorens kunnen bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren aan het totale waterverbruik, vooral wanneer serverruimtes 24/7 moeten worden gekoeld. Afhankelijk van het type luchtbevochtiger dat wordt gebruikt, kan het waterverbruik ook hoog zijn. Het is dus belangrijk om ook rekening te houden met watergebruik bij het bepalen van klimaatregulering in gebouwen. Er bestaan veel oplossingen om het gebruik van luchtbevochtigers te voorkomen en het waterverbruik in koeltorens te beperken. Een goed ontwerp is in dat opzicht van het grootste belang, samen met onderzoeksmethoden om de noodzaak van dergelijke apparaten te voorkomen.

Dankzij online monitoring van de watermeters in verschillende gebouwen kon de aanwezigheid van lekken worden gedetecteerd. Bijna de helft van de gebouwen had duidelijk te maken met lekkages, verborgen aan het zicht, maar aanzienlijk in bijdrage aan het waterverbruik (2% tot 50%). Een goed monitoringsysteem met waarschuwingssignalen helpt kostbare lekkages te voorkomen.

Verschillende waterbesparende mogelijkheden werden geïdentificeerd:

  • Waterbesparende beluchters kunnen ongeveer 85% van het waterverbruik van waterkranen besparen.
  • Drukregeling en verlaging van de spoeltijden helpen overmatig waterverbruik in urinoirs te voorkomen.
  • Veel toiletten werken nog steeds met hoge spoelvolumes of zelfs knoppen met één spoeling, terwijl kleinere spoelvolumes voldoende zijn en veel water besparen.
  • Het grootste deel van het watergebruik in kantoorgebouwen is gerelateerd aan sanitaire apparaten, wat betekent dat grote besparingen mogelijk zijn.
  • Het optimaliseren van koeltorens en luchtbevochtigers, of het voorkomen van de noodzaak ervan, kan aanzienlijke hoeveelheden water besparen.
  • Het opvangen en hergebruiken van regenwater, bijvoorbeeld bij renovatie van oude gebouwen, kan sommige gebouwen onafhankelijk maken van het net.

Benchmarking stelde onze experts in staat om belangrijke gebouwen te identificeren waar waterbesparende inspanningen het grootste effect zouden kunnen hebben. Quick wins werden geïdentificeerd die een laag rendement op de investering hebben (1-3 jaar) en gebouwen werden geïdentificeerd waar regenwateropvang relatief eenvoudig kon worden geïnstalleerd (gemakkelijk toegankelijke schachten, ruimte beschikbaar op de parkeerplaats of buiten voor een regenwatertank, regenwater dat al afzonderlijk uit afvalwater werd geloosd,...).

Bij het verhelpen van de lekkages en door toepassing van de maatregelen op de gebruikspunten zou het totale waterverbruik over alle 20 gebouwen met 45% kunnen worden verminderd. Wanneer ook wordt gedacht aan regenwateropvang en hergebruik in alle gebouwen, kan ongeveer 64% worden bespaard. Deze acties zouden van AG Real Estate een koploper maken op het vlak van waterduurzaamheid.

GELEVERDE DIENSTEN

Afvalwaterzuivering

Ontwerp of optimaliseer een afvalwaterzuiveringsinstallatie

Waterhergebruik

Ontdek hoe u circulair watergebruik kunt realiserenx

Wateraudit

Begin met water & geld te besparen dankzij een audit
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram