HOE MONTEA HET HERGEBRUIK VAN REGENWATER IN HUN PATRIMONIUM ZAL OPTIMALISEREN

DE KLANT

Montea is een zich ontwikkelende investeerder in logistiek vastgoed, actief in België, Frankrijk en Nederland. Ze bouwen op verzoek, maar kopen ook logistieke magazijnen en verhuren deze. Montea investeert in duurzaamheid in hun gebouwen, waarvan water een belangrijke factor is. Water Experts werd gecontacteerd om een oplossing te vinden voor enkele van hun uitdagingen met betrekking tot hergebruik van regenwater, om ervoor te zorgen dat het op een optimale manier wordt geïmplementeerd.

INTRODUCTIE

Montea is een bekende ontwikkelende investeerder in logistiek vastgoed, die veel aandacht besteedt aan duurzaamheid. Op de meeste van hun Belgische sites wordt regenwater opgevangen, opgeslagen en hergebruikt voor toiletspoeling. Sommige van deze systemen moesten echter worden herzien en geoptimaliseerd om goed te kunnen functioneren. Water Experts voert wateraudits uit op verschillende Montea-gebouwen om het regenwatergebruik te herzien en het hergebruiksysteem te optimaliseren. Hierdoor zal meer regenwater worden hergebruikt, omdat de hergebruiksystemen niet zo vaak falen.

DE UITDAGING

Bij verschillende gebouwen wordt regenwater van de daken van het gebouw opgevangen en opgeslagen in buffertanks, klaar voor hergebruik. De hergebruiksystemen bestaan uit een dompelpomp, filters om zwevende deeltjes te verwijderen, soms een actief koolfilter voor kleur- en geurverwijdering en wordt vervolgens gedistribueerd naar de toiletten.

Op sommige locaties zijn de huurders overgestapt van regenwater naar kraanwater omdat het hergebruiksysteem niet goed functioneerde.

Water Experts voert wateraudits uit van de gebouwen om het mogelijk te maken om weer over te schakelen op hergebruik van regenwater in plaats van kraanwater. Hoewel sommige dingen eenvoudig lijken, is elk geval anders en moet het zorgvuldig worden geëvalueerd om de beste oplossingen te selecteren

DE OPLOSSING

Ten eerste wordt het potentieel van regenwaterhergebruik vergeleken met het daadwerkelijke regenwaterhergebruik (gemonitord met watermeters), om te controleren of de regenwaterbuffer correct is gedimensioneerd en om te controleren of regenwater optimaal wordt hergebruikt. Hergebruik van regenwater kan door Water Experts worden gesimuleerd met gegevens van de afgelopen jaren om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de variabiliteit van regenval.

De regenwaterhergebruiksystemen worden in detail bestudeerd om mogelijkheden te detecteren om ze te optimaliseren.
Verschillende aspecten worden geëvalueerd:

De regenwaterbuffer kan te vervuild zijn, wat oplosbaar is door de tank te reinigen.
De instroom in de regenwatertank kan een voorlopig filter missen om grotere vuildeeltjes van het dak te verwijderen, wat tot doel heeft de tank te beschermen.
De instroom in de regenwatertank kan verkeerd ontworpen zijn, wat resulteert in de opwelling van de bezonken vaste stoffen, die op hun beurt naar de filterinstallatie kunnen worden gepompt en resulteren in verstopping.
Het filtersysteem zou ongeschikt kunnen zijn, waardoor er vaker verstoppingen ontstaan en dus geen hergebruik van regenwater.
De dompelpomp kan worden geïnstalleerd zonder zwevende zuigkracht en op de bodem van het regenwaterbuffervat, wat betekent dat bezonken vaste stoffen continu worden opgepompt en naar de filtersystemen worden gestuurd.
Kraanwatertoevoeging zou zo kunnen worden geïnstalleerd dat kraanwater in de regenwatertank wordt geïnjecteerd.
Dit is niet optimaal voor het geval dat regenwater uitgeput is, omdat kraanwater in grote volumes aan de regenwatertank wordt toegevoegd. Wanneer het de dag erna regent, kan er een overloop naar het riool of de infiltratietank zijn, waardoor onnodig verlies van leidingwater ontstaat.
Watermeters kunnen defect zijn

Om deze uitdagingen te optimaliseren, kunnen verschillende acties worden gedefinieerd, afhankelijk van de case-specifieke behoeften:

De regenwatertank kan worden gereinigd, mogelijk één keer per jaar.
Een filter kan worden geïnstalleerd bij de instroom van de regenwatertank (scherm, lavafilter,...). Hierdoor worden al grote deeltjes uit het water verwijderd zodat ze niet in het regenwater terechtkomen.
Het instroomontwerp kan zo zijn dat het opwelling voorkomt. Dit zorgt ervoor dat de bezonken vaste stoffen in de bodem blijven.
De dompelpomp moet worden geïnstalleerd met een zwevende zuigkracht om te voorkomen dat vaste stoffen op de bodem of aan het oppervlak worden gepompt.

 Kraanwatertoevoeging, indien regenwater niet voldoende is, moet worden toegevoegd in een klein buffervat in bijvoorbeeld de technische ruimte.
Dit wordt vaak gecombineerd met de distributiepomp, die een klein buffervat in de pomp heeft waar indien nodig leidingwater aan wordt toegevoegd. Dit voorkomt overmatig gebruik van leidingwatertoevoeging.
Het filtersysteem kan worden bewaakt op basis van druk, om tijdig in te grijpen en het filter te vervangen en verstopping te voorkomen.
Filters met automatische backwash zijn ook beschikbaar, om totale verstopping uit te stellen. Dit gaat echter gepaard met een klein waterverlies voor terugspoelen.
Het filtersysteem moet correct zijn ontworpen om een goede filtering te garanderen en frequente verstopping te voorkomen. Hiervoor zijn vele soorten filters beschikbaar.
De watermeters kunnen online worden gecontroleerd en gemonitord. 
Dit maakt het mogelijk om regen- en leidingwatergebruik adequaat bij te houden voor rapportagedoeleinden en om uw waterverbruik continu te optimaliseren
Potentiële waterbesparingen kunnen in het gebouw worden gescand, bijvoorbeeld waterbesparende beluchters voor de kranen, of twee spoelvolumes met beperkt watergebruik voor toiletten.

HET RESULTAAT

Water Experts voert de wateraudits uit en rapporteert de bevindingen en aanbevelingen in detail.

De nauwe samenwerking met Montea resulteert in een snelle informatieverwerving, een duidelijke en efficiënte planning van de acties en een goede opvolging van de implementatie en informatie-uitwisseling.

De voorgestelde maatregelen kunnen economisch worden beoordeeld met verschillende technologieleveranciers om de beste kwaliteit en prijs te garanderen.

De uitvoering van de maatregelen kan door Water Experts worden gemonitord om een goede installatie en werking na installatie te waarborgen

Deze aanpak ontzorgt Montea en garandeert een oplossing die door onze experts wordt herzien en zal resulteren in een duurzamer waterbeheer.

GELEVERDE DIENSTEN

Afvalwaterzuivering

Ontwerp of optimaliseer een afvalwaterzuiveringsinstallatie

Waterhergebruik

Ontdek hoe u circulair
watergebruik kunt realiserenx

Wateraudit

Begin met water en
geld te besparen dankzij een audit
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram