HOE DE UNIVERSITEIT GENT DE BESTE BESLISSING KON NEMEN OVER LEGIONELLAPREVENTIE, SANITAIRE WARMWATERPRODUCTIE EN WATERONTHARDING

Ghent University Logo

DE KLANT

De Universiteit Gent is een top 100 universiteit en een van de grote universiteiten in België. Onze 11 faculteiten bieden meer dan 200 cursussen en voeren diepgaand onderzoek uit binnen een breed scala van wetenschappelijke domeinen. Ghent University Global Campus is ook de eerste Europese universiteit in Songdo, Zuid-Korea.

INTRODUCTIE

De Universiteit Gent wilde de beste beslissingen nemen op het vlak van legionellapreventie, sanitaire warmwaterproductie en waterontharding voor nieuwe gebouwen of gebouwen in renovatie. Hiervoor vertrouwden ze op de expertise van Water Experts om de verschillende opties voor deze belangrijke functies te bestuderen en uitgebreid te rapporteren. Onze experts leverden drie didactische en heldere rapporten met de stand van de techniek, voor- en nadelen van verschillende opties en praktische en economische overwegingen om rekening mee te houden bij het nemen van een beslissing over legionellapreventie, sanitaire warmwaterproductie en waterontharding.

DE UITDAGING

Legionella

Legionella zijn pathogene bacteriën die kunnen leiden tot een ernstige longontsteking-achtige ziekte genaamd legionairsziekte, die kan leiden tot de dood.

Overdracht van de ziekteverwekker is mogelijk door kleine aerosolen in te ademen die de bacteriën bevatten. Drinkwater met legionellabacteriën vormt geen risico. Legionella kan overleven bij temperaturen tussen 0°C en 63°C en groeit optimaal tussen 30°C en 40°C. In gebouwen kunnen dergelijke omstandigheden plaatsvinden in warmwatersystemen, bijvoorbeeld voor douchen.

Lees meer over legionella in ons vorige artikel dat eraan is gewijd.

Er zijn veel desinfectietechnologieën voorhanden om het optreden van legionella te elimineren en te voorkomen, die in dit rapport uitgebreid werden besproken om de Universiteit Gent te informeren en hen te begeleiden bij het kiezen van de beste pasvorm.

Op zoek naar een oplossing

De onderzochte technologieën waren::

 1. thermische behandeling,
 2. natriumhypochlorietdosering (NaOCl),
 3. dosering van hypochloorzuur via elektrolyse (HOCl),
 4. monochloramine (NH2Cl),
 5. chloordioxide (ClO2),
 6. waterstofperoxide (H2O2),
 7. UV-desinfectie,
 8. ozonisatie,
 9. koper/zilver ionisatie,
 10. ultrafiltratie
 11. ultrasone golven.

Deze technologieën werden kwalitatief vergeleken op basis van hun effect op biofilmvorming, blijvend effect na gebruik, mogelijke corrosie of impact op het materiaal van leidingen, mogelijk effect op smaak of geur, mogelijke vorming van schadelijke bijproducten, intensiteit van onderhoud, gebruiksvriendelijkheid, investeringskosten, chemisch gebruik, energieverbruik en onderhoudskosten.

Als casestudy werd de terugverdientijd geschat bij het gebruik van in-line chloordosering via elektrolyse in plaats van traditionele thermische preventie in een gebouw met 191 studio's. Op basis van de schatting van het warmwatergebruik en de potentiële energiebesparingen bij de overgang van thermische preventie naar chemische behandeling, bleek dat de investering een terugverdientijd van 6-7 jaar had. De investering zou ongeveer € 18.000 inclusief installatie bedragen, met een jaarlijks onderhoudscontract van ongeveer € 2.800.

Mogelijke technologieën

Wateronthardingstechnologie verwijdert de hardheid van water om mogelijke kalkaanslag in bepaalde apparaten te elimineren. Hardheid is voornamelijk gerelateerd aan calcium- en magnesiumionen, die kunnen neerslaan en kalkaanslag kunnen vormen.

Kalksteenneerslag, die schadelijk kan zijn voor en moeilijk te verwijderen uit ketels en warmtewisselaars, wat resulteert in energieverliezen. Alleen wanneer de temperatuur hoger is dan 60 °C kan kalksteen echter neerslaan en moeilijk te verwijderen zijn. Neerslagen die worden aangetroffen bij apparaten die bij lagere temperaturen werken, kunnen gemakkelijker worden verwijderd en betreffen zouten die achterblijven wanneer water verdampt. Het plaatsen van waterontharders is daarom vooral vanaf 60°C belangrijk. In douches kan hardheid echter resulteren in meer gebruik van zeep.

Dit rapport somde de stand van de techniek op met betrekking tot technologie voor waterontharding en beschouwde

 • klassieke en geoptimaliseerde ionenuitwisselingstechnologie,
 • dosering van polyfosfaat,
 • CO2-injectie,
 • de ONEFLOW technologie,
 • permanente magneten
 • en elektromagnetisme.

Deze technologieën werden kwalitatief vergeleken in termen van chemisch gebruik, extra watergebruik (afvalwaterproductie), elektriciteitsverbruik, onderhoudsvereisten en kosten, de mogelijkheid om bestaande schaalvergroting te verwijderen, investeringskosten en kosten voor chemicaliën. Op basis van verschillende parameters (chemisch gebruik, waterverbruik, energieverbruik en onderhoudsbehoefte) werden deze technologieën gerangschikt in een eco-score om te bepalen welke technologieën het best passen bij de wensen van de Universiteit Gent op het vlak van duurzaamheid.

Het eindrapport stelde de Universiteit Gent in staat om de beste keuze te maken op het vlak van waterontharding voor hun gebouwen en test nu samen met Water Experts nieuwe technologieën in hun gebouwen die kunnen leiden tot een duurzamere aanpak en tot kostenbesparingen.

Productie van sanitair warm water

De productie van sanitair warm water is gekoppeld aan verschillende aspecten:

 • Legionellapreventie, omdat legionella groeit in warmer water en thermische behandeling vaak wordt gebruikt voor preventie.
 • De behoefte aan waterontharding, in het geval temperaturen boven 60°C worden gebruikt, bijvoorbeeld bij thermische preventiemaatregelen voor Legionella.
 • Voor het energieverbruik, omdat het opwarmen van water energie-intensief is en elke maatregel om verwarming te voorkomen zal resulteren in aanzienlijke energiebesparingen.

Om deze redenen vroeg de Universiteit Gent ook aan Water Experts om de verschillende opties te onderzoeken om sanitair warm water te produceren, specifiek voor een studentenhuis.

DE OPLOSSING

#1

In eerste instantie werd een duidelijk overzicht gegeven van de verschillende modi om sanitair warm water te produceren, rekening houdend met doorstroomsystemen of systemen met een opslagtank, directe of indirecte verwarming, afzonderlijke of gecombineerde productie van centrale verwarming en sanitair warm water, voorverwarmingssystemen en ketel van opslagvatsystemen.

#2

De voor- en nadelen vanuit praktisch en economisch perspectief werden opgesomd en vergeleken, om een leidraad te geven in de besluitvorming voor de Universiteit Gent.

#3

De factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het dimensioneren van een sanitaire warmwaterproductie-eenheid en de weerspiegeling in een eco-design-label werden besproken.

#4

Ook bleek uit literatuuronderzoek het bestaan van een installatiegids die werd ontwikkeld, een hulpmiddel om de beste keuze te maken om sanitair warm water en / of centrale verwarming te produceren op basis van een gedetailleerd gegevensblad voor de specifieke situatie van een klant. Deze tool geeft informatie over de investerings- en operationele kosten, efficiëntie en CO2-uitstoot van de verschillende mogelijke manieren om sanitair warm water en/of centrale verwarming te produceren..

#5

De impact van de productie van sanitair warm water op de preventie van Legionella is zorgvuldig bestudeerd en gerapporteerd, in nauwe samenhang met het eerder uitgevoerde onderzoek naar legionellapreventie.

#6

Tot slot werd, rekening houdend met al deze overwegingen, een casestudy uitgewerkt om de beste optie te selecteren om sanitair warm water en centrale verwarming te produceren voor een nieuw studentenhuis.

HET RESULTAAT

Deze studies waren zeer ondersteunend voor de Universiteit Gent om de best mogelijke beslissingen te nemen over legionellapreventie, waterontharding en sanitaire warmwaterproductie in hun nieuwe studentenhuizen.

Dit zal resulteren in de meest duurzame aanpak die rekening houdt met de economische levensvatbaarheid.

GELEVERDE DIENSTEN

Afvalwaterzuivering

Ontwerp of optimaliseer een afvalwaterzuiveringsinstallatie

Waterhergebruik

Ontdek hoe u circulair
watergebruik kunt realiserenx

Water 
audit

Begin met water en geld
te besparen dankzij een audit
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram