HOE UNIVERSITEIT GENT WATERHERGEBRUIK GAAT IMPLEMENTEREN IN NIEUWE STUDENTENHUIZEN

Ghent University Logo

DE KLANT

De Universiteit Gent is een top 100 universiteit en een van de grote universiteiten in België. Onze 11 faculteiten bieden meer dan 200 cursussen en voeren diepgaand onderzoek uit binnen een breed scala van wetenschappelijke domeinen. Ghent University Global Campus is ook de eerste Europese universiteit in Songdo, Zuid-Korea.

INTRODUCTIE

Water Experts en Universiteit Gent hebben samengewerkt in verschillende projecten, waarbij de meest duurzame en economisch interessante oplossingen voor waterontharding, legionellapreventie en sanitaire warmwaterproductie werden onderzocht. Voor twee nieuwe studentenhuizen wilde de Universiteit Gent verder gaan en het hergebruik van grijs water voor toiletspoeling onderzoeken.

DE UITDAGING

Als eerste stap bracht Water Experts de verwachte waterstromen in de gebouwen in kaart en simuleerde dagelijks het opvangen en hergebruiken van regenwater voor toiletspoeling. Toiletspoeling droeg bij aan ongeveer 22% van het totale waterverbruik, wat een aanzienlijke besparing zou betekenen.

Regenwater kon het meeste water leveren voor toiletspoeling (gemiddeld 84%), maar toevoeging van stadswater was noodzakelijk. Bovendien is regenwater een variabele bron van water, waarbij de neerslagintensiteit en droogte toenemen.

Grijswater daarentegen is een stabiele bron van water die ook hogere kostenbesparingen met zich meebrengt, omdat regenwatergebruik alleen bespaart op de levering van stadswater en niet op de afvoer of behandeling, terwijl hergebruik van grijs water inherent een lagere wateronttrekking en lagere afvoer beteken

Voor één van de studentenwoningen zou hergebruik van regenwater een potentiële besparing van ongeveer € 3.300 per jaar opleveren, terwijl hergebruik van grijs water mogelijk ongeveer € 8.000 zou besparen.

Vanuit ecologisch perspectief kan waterhergebruik in vergelijking met hergebruik van regenwater ook voordelig zijn. Bij hergebruik van water kan regenwater worden geïnfiltreerd om onze grondwaterreserves te vergroten. Mocht er in de toekomst meer hergebruik gewenst zijn, dan kan regenwater alsnog gebruikt worden om het waterverlies bij de behandeling van afvalwaterhergebruik te compenseren.

Ten slotte zouden, indien grijs- en zwart water samen kunnen worden opgevangen en behandeld, infrastructurele werken worden vereenvoudigd, aangezien hergebruik van grijs water, afgezien van lozing van zwart water, betekent dat er meer leidingen moeten worden geïnstalleerd.

DE OPLOSSING

Rekening houdend met deze zaken werden verschillende technologieën voor de behandeling van grijs (en zwart) water vergeleken wat betreft de verwijdering van bepaalde afvalwaterverontreinigende stoffen en de kosten daarvan (Tabel 1)

Uit deze eerste beoordeling, samen met de praktische ervaring met hergebruik van grijs water, werden membraanbioreactoren en helofytenfilters geselecteerd als de meest interessante technologieën om te gebruiken.

Tabel 1: Overzicht van de verschillende categorieën behandelingstechnologieën voor hergebruik van grijs water, samen met hun geschiktheid om verschillende verontreinigende stoffen te verwijderen. Groen: goede verwijdering. Oranje: gemiddelde verwijdering + reden. Rood: geen verwijdering.
*: Zwevende biomassa of biofilmreactoren Afhankelijk van de concentratie: Er is altijd een bepaalde verwijdering, maar bij te hoge concentraties van een verontreinigende stof zal de verwijdering niet volstaan. Afhankelijk van het type membraan: sommige membraantypen verwijderen meer componenten dan andere (microfiltratie, ultrafiltratie, omgekeerde osmose).
Tabel 2: Overzicht van de verschillende categorieën behandelingstechnologieën voor hergebruik van grijs water, samen met een beoordeling van de prestaties en investeringskosten. Groen: gunstig. Oranje: gemiddeld. Rood: niet gunstig.
*: Gesuspendeerde biomassa of biofilmreactoren

In de volgende stap werd de optie om afvalwater te hergebruiken voor toiletspoeling geëvalueerd vanuit een wetgevend oogpunt.

Dit is erg belangrijk om aan het begin van dergelijke projecten te beoordelen, omdat wetgeving de keuze van technologie en het bedachte concept voor hergebruik kan beperken of beïnvloeden. In Vlaanderen bijvoorbeeld, wanneer een gebouw dichter dan 250 meter van een openbare rioolbuis ligt, is er een verplichting om afvalwater aan te sluiten en te lozen in het openbare riool. In dergelijke gevallen is het niet toegestaan om uw eigen afvalwater te behandelen en te lozen in waterwegen of te infiltreren in de bodem. Hergebruik van afvalwater is toegestaan, maar men kan alleen dat water behandelen dat direct wordt hergebruikt, terwijl het afvalwater dat niet wordt hergebruikt in het riool moet worden geloosd. Voor de nieuwe studentenwoningen was dit het geval en moest er rekening mee worden gehouden.

Een membraanbioreactor en een helofytenfilter werden ontworpen om afvalwater te behandelen voor toiletspoeling en verschillende technologieleveranciers werden gecontacteerd om de kosten voor dergelijke systemen te schatten.

Een in de handel verkrijgbare membraanbioreactor had een terugverdientijd van ongeveer 5 jaar, terwijl een helofytenfilter resulteerde in een terugverdientijd van ongeveer 3-4 jaar. Hierbij is nog geen rekening gehouden met leidingen naar de behandeling en distributie naar de toiletten en het buffervat van afvalwater. Een praktische vergelijking (tabel 3) toonde aan dat de leverancier van de membraanbioreactor alleen grijswater behandelde, wat betekent dat er meer leidingen nodig zouden zijn om grijs- en zwart water te scheiden. Een helofytenfilter behandelt meestal gecombineerd grijs- en zwart water (na het passeren van een septic tank). Membraanbioreactoren vereisen intensievere monitoring en onderhoud, wat resulteert in hogere operationele kosten. Ook kunnen membraanbioreactoren het beste zo continu mogelijk worden gebruikt, terwijl helofytenfilters beter kunnen omgaan met downtime (bijvoorbeeld in vakantieperiodes of weekenden). Helofytenfilters daarentegen vereisen veel meer ruimte in vergelijking met membraanbioreactoren, maar kunnen worden geïntegreerd in het landschap en worden gebruikt voor communicatie en sensibilisering van studenten omdat het zeer zichtbaar is. Rekening houdend met alle voor- en nadelen, besliste de Universiteit Gent om verder te werken met helofytenfilters.
Tabel 3: Meer gedetailleerde vergelijking tussen helofytenfilters en membraanbioreactoren voor de behandeling van grijs- en/of zwartwater.
De volgende stap is het maken van een gedetailleerd schema met gedetailleerde kosten van alle noodzakelijke elementen van het systeem. Water Experts zal ook toezicht houden op de implementatie om ervoor te zorgen dat de nodige kwaliteit en prestaties worden geleverd aan de Universiteit Gent.

HET RESULTAAT

De debieten, de uiteindelijke afmetingen van de buffertanks en het helofytenfilter werden berekend en in een algemeen schema opgenomen om op te nemen in de plannen van de gebouwen.

Voor uw gebouwen kan Water Experts alle nodige studies uitvoeren om de haalbaarheid te bepalen en de implementatie van duurzaam waterbeheer in uw gebouwen te coördineren. Deze service varieert van waterbesparende maatregelen in het gebouw tot regenwateropvang en -hergebruik en zelfs afvalwaterzuivering en hergebruik.

GELEVERDE DIENSTEN

Afvalwaterzuivering

Ontwerp of optimaliseer een afvalwaterzuiveringsinstallatie

Waterhergebruik

Ontdek hoe u circulair watergebruik kunt realiserenx

Water 
audit

Begin met water en geld
te besparen dankzij een audit
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram