Blue Deal

Vlaanderen lanceert de "Blue Deal" tegen droogte en waterschaarste. Doe beroep op Water Experts om uw organisatie van A tot Z te ontzorgen in waterbeheer

De krantenkoppen zijn eenvormig deze zonnige 29 juli 2020: Vlaanderen maakt 75 miljoen vrij voor strijd tegen droogte. Vlaanderen lanceert de ‘Blue Deal’, een meerjarenplan om droogte en waterschaarste in Vlaanderen aan te pakken.

Wat houdt dit in en waarom is het zo belangrijk?

Het besef sijpelt meer en meer door in de ganse maatschappij, Vlaanderen kampt met serieuze waterschaarste. België staat vierde in de rangschikking van Europese landen met de grootste waterstress. Vlaanderen ervaart deze waterschaarste veel meer dan Wallonië, waardoor de uitdaging nog hoger is in Vlaanderen. Dit komt door:

 • De hoge graad van verharding (±16%), die ervoor zorgt dat veel regenwater wordt afgevoerd via de rivieren naar de zee
 • De hoge bevolkingsdichtheid, die zorgt voor een hoog verbruik van water in vergelijking met de aanvulling van onze reserves
 • Klimaatverandering, die zorgt voor meer en langere droge periodes, zoals we de voorbije zomers ervaren. Ook zorgt klimaatverandering voor meer intense regenbuien met wateroverlast als gevolg

De Blue Deal moet Vlaanderen op lange termijn wapenen tegen de toenemende droogte, waterschaarste en wateroverlast.​

Tom Vandekerckhove, Consultancy Directeur Tweet
tom vandekerchove
Tom Contact details QR-code

Er wordt concreet gedacht aan volgende actiepunten:

 • De natuur versterken in het landelijk gebied, door de sponswerking van het landschap te herstellen. Op die manier wordt water beter vastgehouden en worden de grondwaterreserves aangevuld door infiltratie. Het verlies van water door drainage via waterwegen naar de zee wordt verminderd
 • Aanleg bufferbekkens langs waterlopen ter beheersing van wateroverlast en overstromingen
 • Hermeandering van rivieren, ter herstel van de natuurlijke gang van waterlopen en ter bevordering van infiltratie
 • Ontharding van de Vlaamse bodem zodat ook in steden en gemeenten het regenwater beter wordt vastgehouden voor hergebruik en infiltratie. Ontharding zal zorgen voor minder verlies van regenwater via riolering, meer infiltratie via wadi’s, meer regenwateropslag en hergebruik via regenwaterputten (individueel of collectief)

Wat zijn nu de gevolgen voor bedrijven, steden en gemeenten?

 • Bedrijven die subsidies aanvragen, zullen een waterscan of – audit moeten laten uitvoeren. Voor grootverbruikers wordt die verplicht vanaf 2022
 • Steden en gemeenten zullen vanaf 2024 een hemelwater- en droogteplan moeten opstellen als ze nog aanspraak willen maken op watergerelateerde subsidies
 • Vlaanderen moet tegen 2025 tot de wereldtop behoren qua lekvrije waterleidingen
 • Wie water wil nemen uit onbevaarbare waterlopen, zal dat moeten melden, zodat de regering beter inzicht krijgt op de hoeveelheid water die door derden wordt afgenomen

VRT NWS

Meer moerassen, meanderende waterlopen, lokale ontharding: Vlaanderen maakt 75 miljoen vrij voor strijd tegen droogte

De Standaard

Vlaanderen moet weer een spons worden

Het is een meerjarenplan en zal voor het komende decennium en mogelijk langer het waterbeleid in Vlaanderen optimaliseren. Als eerste schijf is 75 miljoen euro uitgerold voor quick wins en om opschalingsprojecten op te zetten. Dit budget dient dus als initiële vonk om positieve verandering aan te wakkeren, more will follow! De uitvoering ervan wordt door een Taskforce Droogte overzien, een panel van experts.

Water Experts kan uw organisatie ontzorgen en voorbereiden op de droogte en waterschaarste, door een robuust watersysteem te installeren. Dit kan onder andere door:

 • Een uitgebreide wateraudit om het waterverbruik in de organisatie in kaart te brengen en waterbesparende maatregelen te identificeren. Quick wins zijn de eerste stap naar een waterefficiënt beleid
 • Technologie te voorzien om tot circulair watergebruik te komen. Afvalwater is een bron en geen afvalstroom. Het kan gezuiverd worden en opgewaardeerd worden om opnieuw in de organisatie te gebruiken
 • Regenwaterstudies uitvoeren om optimaal gebruik te maken van hemelwater die op uw terrein valt. Regenwater is van geschikte kwaliteit en kan rechtstreeks gebruikt worden of kan makkelijk opgewaardeerd worden tot proceswater
 • De watervoetafdruk van uw organisatie in kaart te brengen, zodat niet alleen in eigen operaties, maar ook in de supply chain duurzame keuzes kan gemaakt worden op vlak van water. Zo heeft uw organisatie niet alleen impact op eigen beleid, maar kan het ook doorheen de ganse supply chain duurzaamheid promoten.

Water Experts kan u volledig ontzorgen in het waterbeheer van A tot Z, zodat u zich kan focussen op de core business en wij zorgen dat droogte en waterschaarste geen impact zal hebben op uw bedrijfsvoering. Onze experts zijn thuis in de state-of-the-art van de watersector en onze onafhankelijke werking zorgt ervoor dat steeds de best mogelijke oplossing wordt voorzien.

ontdek onze diensten

VRAAG EEN OFFERTE AAN

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.